| WAGO | Impressum i regulacje prawne | Ochrona danych osobowych | WAGO | Impressum i regulacje prawne | Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą niezwykle ważną. W tym miejscu pragniemy przekazać informacje na temat ochrony danych osobowych w naszej firmie. Przestrzegamy przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182 z zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z zm.) oraz innych postanowień w tym zakresie. Państwa dane osobowe zostaną zakodowane przez cyfrowe systemy bezpieczeństwa przed przesłaniem ich do nas. Nasze strony internetowe są chronione przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych odpowiednimi technikami.

Przedmiot ochrony danych osobowych

Przedmiotem ochrony danych osobowych są dane osobowe. Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych obejmują one wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zindentyfikowania osoby fizycznej, bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Należą do nich takie informacje, jak np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu.

Zakres pobierania i zapisywania danych

Zasadniczo w celu korzystania z naszej strony internetowej nie muszą Państwo podawać swoich danych osobowych. Abyśmy jednak faktycznie mogli wykonywać nasze usługi, konieczne jest otrzymanie Państwa danych osobowych. Dotyczy to zarówno przesłania materiałów informacyjnych, jak i zamawiania towarów oraz odpowiedzi na indywidualne zapytania. Jeżeli zlecą nam Państwo wykonanie usługi lub przesłanie towaru, będziemy pobierać i zapisywać Państwa dane osobowe wyłącznie wówczas i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania usługi oraz umowy. W tym celu może się okazać konieczne przekazanie Państwa danych osobowych firmie pracującej na nasze zlecenie przy wykonywaniu usług lub realizacji umowy. Do firm takich należą np. przedsiębiorstwa spedycyjne lub inne firmy usługowe. Po zakończeniu realizacji umowy Państwa dane zostaną zablokowane i po upływie terminu zgodnie ze stosowanymi przepisami zostaną skasowane, o ile nie udzielili Państwo jednoznacznej zgody na wykorzystanie danych osobowych wykraczające poza ten zakres. Jeżeli podali Państwo swój adres e-mail w celu przesyłania przez nas newslettera, będziemy wykorzystywać go również dla celów reklamowych, wybiegających poza wykonanie umowy, do momentu żądania przez Państwa usunięcia danych z listy newslettera.

Jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie za pośrednictwem serwisu online, wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu osobistego kontaktu na podstawie aplikacji i ewentualnego nawiązania stosunku pracy. Ma to miejsce tylko w przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych i zaakceptowania oświadczenia o ochronie danych. Jeżeli Państwa aplikacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, zapisujemy ją wraz z dokumentami przesłanymi przy ubieganiu się o dane stanowisko oraz z danymi przekazanymi przez stronę internetową w naszej bazie danych aplikantów i przechowujemy przez co najmniej 12 miesięcy - przez ten czas mają Państwo do nich dostęp. Muszą Państwo jednoznacznie wyrazić zgodę na taki sposób wykorzystania swoich danych osobowych przy składaniu aplikacji na wybrane stanowisko. Zgodę na zapis danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych mogą Państwo w każdym momencie odwołać ze skutkiem również na przyszłość.

W przypadku zakupu oprogramowania WAGO: jeśli podłączą Państwo swój komputer do Internetu, zakupione oprogramowanie WAGO nawiąże połączenie z systemami komputerowymi WAGO lub dostawców usług internetowych. Dane, takie jak nazwa oprogramowania, adres IP, identyfikator sprzętu, nazwa komputera i domeny, będą przesyłane i odbierane w celu weryfikacji licencji.


Zbieranie i wykorzystywanie danych użytkowych

W celu optymalizacji naszej strony internetowej zbieramy i zapisujemy dane, takie jak np. data i godzina wejścia na stronę, strona, z której przeszli Państwo do naszej strony i zbliżone informacje, o ile nie odmówią Państwo zgody na ten rodzaj pobierania i zapisywania danych. Dane te są pobierane anonimowo, bez identyfikowania użytkownika strony. Ewentualnie tworzone są profile użytkownika przy użyciu pseudonimu. W ramach tych procesów nie ma miejsca łączenia osoby fizycznej oznaczonej danym pseudonimem z zebranymi danymi użytkowymi. W celu zbierania i zapisu danych użytkowych wykorzystujemy pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i służące do zapamiętywania informacji statystycznych, takich jak system operacyjny, przeglądarka internetowa, adres IP, poprzednio oglądana strona internetowa (polecający URL) oraz godzina odwiedzenia strony. Dane te zbieramy wyłącznie do celów statystycznych, aby zoptymalizować naszą stronę internetową i uatrakcyjnić przedstawiane przez nas oferty. Dane są zbierane i zapisywane wyłącznie w postaci anonimowej i pod pseudonimem i nie można na ich podstawie wywnioskować, o jaką osobę fizyczną chodzi.

Cookies

Strony internetowe można również przeglądać bez używania cookies. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy rozpoznawali Państwa komputer, można zapobiec zapisywaniu cookies na twardym dysku komputera przez wybranie w przeglądarce opcji "nie akceptuj plików cookie". Jeżeli jednak pliki cookies nie będą akceptowane, może dojść do ograniczenia funkcjonalności naszej oferty internetowej. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. W tym celu należy wyłączyć funkcję zapisywania cookies. Więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkowania przeglądarki internetowej.

Zastosowanie danych do specjalnych celów

Przestrzegamy zasad dotyczących wykorzystania danych do określonych celów: dane osobowe naszych klientów przetwarzamy i zapisujemy wyłącznie w celach, dla jakich zostały nam one przekazane. Bez wyraźnej zgody klienta dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, o ile nie jest to konieczne do wykonania usługi bądź umowy. Dane są przekazywane do instytucji państwowych i urzędów upoważnionych do uzyskiwania informacji wyłącznie w ramach ustawowego obowiązku informowania, lub w razie otrzymania sądownej lub administracyjnej decyzji zobowiązującej do udzielenia informacji. Bardzo poważnie traktujemy również ochronę danych wewnątrz firmy. Nasi pracownicy i zatrudnione na nasze zlecenie firmy usługowe zostały przez nas zobowiązane do zachowania poufności i do przestrzegania zobowiązań dotyczących ochrony danych osobowych.

Prawo do informacji i odwołania

W każdym momencie (nie częściej niż raz na 6 miesięcy) nasi klienci mogą zażądać udzielenia bezpłatnej informacji o danych zapisanych w naszych bazach, bez podawania przyczyn. Mogą Państwo w każdym momencie zażądać zablokowania, sprostowania lub skasowania zapisanych u nas danych i odmówić zgody na anonimowe pobieranie i zapisywanie danych w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Mogą Państwo również odwołać udzieloną nam zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych bez podania przyczyn. Proszę skontaktować się tym celu z nami pod adresem podanym w stopce. W razie jakichkolwiek pytań i wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych i ich przetwarzania jesteśmy do dyspozycji. Proszę pamiętać, że przepisy dotyczące danych osobowych i sposobu ich wykorzystania mogą się zmieniać na bieżąco. Dlatego zalecane i wymagane jest uzyskiwanie bieżących informacji dotyczących obowiązujących przepisów i praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa, np. Google.

pl
Nie można dodać dokumentu do listy ulubionych.
Dodano do listy ulubionych
Dodano stronę do listy ulubionych
Dodano publikację do listy ulubionych
Dodano dokument do listy ulubionych
../../../navigation-complete.html