| WAGO | Impressum i regulacje prawne | WAGO | Impressum i regulacje prawne

Impressum

Impressum

WAGO ELWAG Sp. z o.o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
tel. 71 360 29 70
faks 71 360 29 99
e-mail: wago.elwag@wago.com

NIP: 896-10-25-689
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS:0000069966
Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN

Znak WAGO jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki WAGO Verwaltungsgesellschaft GmbH.

pl
Nie można dodać dokumentu do listy ulubionych.
Dodano do listy ulubionych
Dodano stronę do listy ulubionych
Dodano publikację do listy ulubionych
Dodano dokument do listy ulubionych
../../navigation-complete.html