WAGO wykorzystuje pliki cookie, aby móc stale optymalizować i ulepszać strony internetowe. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w wytycznych dotyczących plików cookie.

| Serwis | Wymagania i dyrektywy | Wymagania IEC | Serwis | Wymagania i dyrektywy | Wymagania IEC

Wymagania IEC/EN

Wymagania IEC/EN

Elementy łączeniowe przedstawione w tym katalogu, w zależności od swojej budowy i przeznaczenia, podlegają następującym normom:

   
IEC 60364-1
VDE 0100-100/.. Instalacje
elektryczne niskiego napięcia
- Zastosowanie, cel i
zasady ogólne
IEC 60079-7
EN 60079-7
VDE 0170/0171 część 6/
Atmosfery wybuchowe
- Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e“
IEC 60439-1
EN 60439-1
VDE 0660 część 500/ Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
- Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
EN 50110-1
VDE 0105 część 1/ Eksploatacja
urządzeń elektrycznych
IEC 60079-11
EN 50020
VDE 0170/0171 część 7/
Atmosfery wybuchowe
- Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i“
IEC 60439-3
EN 60439-3
VDE 0660 część 504/- Szczególne
wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane
- rozdzielnice instalacyjne
IEC 61140
EN 61140
VDE 0140 część 1/ Ochrona przed
porażeniem prądem elektrycznym
- Wspólne aspekty
instalacji i urządzeń
IEC 60079-14
EN 60079-14
VDE 0165 część 1/ Atmosfery wybuchowe - Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
IEC 61643-1
En 61643-11
VDE 0675 część 6-11/ Niskonapięciowe urządzenia do
ograniczania przepięć - Urządzenia do
ograniczania przepięć
w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia
- Wymagania i próby
VDE 0100 część 710/ Instalacje
elektryczne niskiego napięcia
- Wymagania dotyczące zakładów przemysłowych,
pomieszczeń i instalacji szczególnego przeznaczenia
cz. 710: pomieszczenia medyczne
IEC 60079-15
EN 50021
VDE 0170/0171 część 16/
Atmosfery wybuchowe
- Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu „n“
IEC 60335-1
EN 60335-1
VDE 0700 część 1/ Elektryczny sprzęt
do użytku domowego
i podobnego
- Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania ogólne
DIN VDE 0108 część 1/ Instalacje dużej mocy
i zasilanie niskoprądowe
w budynkach
użyteczności publicznej
- Wymagania ogólne
IEC 60038
HD 472 S1
VDE 0175/ Napięcia znormalizowane IEC
IEC 60598-1
EN 60598-1
VDE 0711 część 1/ Oprawy oświetleniowe
- Wymagania ogólne i badania
IEC 60664-1
EN 60664-1
VDE 0110 część 1/ Koordynacja izolacji
urządzeń elektrycznych w
układach niskiego napięcia
- Wymagania ogólne, szczegółowe i
badania
DIN VDE 0298 część 1/ Zastosowanie
kabli i przewodów izolowanych
w instalacjach dużej mocy
- Zalecane wartości
obciążalności prądowej kabli i
przewodów
układanych na stałe w budynkach
oraz przewodów giętkich
IEC 60320-1
EN 60320-1
VDE 0625 część 1/ Nasadki i wtyki
do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań
- Wymagania ogólne
IEC 60204-1
EN 60204-1
VDE 0113 część 1/ Wyposażenie elektryczne
maszyn
- Wymagania ogólne
IEC 60112
EN 60112
VDE 0303 część 11/ Metoda wyznaczania
wskaźników porównawczych
i odporności na prądy pełzające
materiałów elektroizolacyjnych stałych
IEC 60352-1
EN 60352-1/ Połączenia nielutowane;
Połączenia owijane
- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne
VDE 0118 część 1/ Instalacje elektryczne
w górnictwie odkrywkowym
- Postanowienia ogólne
IEC 60529
EN 60529
VDE 0470 część 1/ Stopnie ochrony zapewniane przez
obudowy (kod IP)
- Urządzenia probiercze i rodzaje badań
IEC 60352-2
EN 60352-2/ Połączenia nielutowane;
Połączenia zaciskane
- Wymagania ogólne, metody badań
i wskazówki praktyczne
IEC 60079-0
EN 50014
VDE 0170/0171 część 1/ Atmosfery
wybuchowe
Sprzęt
- Podstawowe wymagania
IEC 60998-2-5
prEN 60998-2-5/- Wymagania
szczegółowe dotyczące puszek instalacyjnych
(łączeniowych i/lub rozgałęźnych) do
złączek lub materiału łączeniowego
IEC 60352-3
EN 60352-3/ Połączenia nielutowane;
Połączenia zakleszczane nielutowane dostępne
- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne
IEC 60999-1
EN 60999-1
VDE 0609 część 1/ Osprzęt połączeniowy
- miedziane przewody elektryczne -
wymagania bezpieczeństwa
dotyczące gwintowych i
bezgwintowych elementów zaciskowych
- Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe
dotyczące elementów zaciskowych do
przewodów od 0,2 mm2 do 35 mm2
IEC 60947-1
EN 60947-1
VDE 0660 część 100/
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
- Postanowienia ogólne
IEC 60352-4
EN 60352-4/ Połączenia nielutowane;
Połączenia nielutowane zakleszczane niedostępne
- Wymagania ogólne, metody badań
i wskazówki praktyczne
11 IEC 60999-2
EN 60999-2/- Wymagania ogólne i
szczegółowe dotyczące
elementów zaciskowych do
przewodów o przekrojach większych niż 35 mm2 do 300 mm2
IEC 60947-7-1
EN 60947-7-1
VDE 0611 część 1/- Wyposażenie pomocnicze;
Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych
IEC 60352-5
EN 60352-5/ Połączenia nielutowane;
Połączenia wtłaczane
- Wymagania ogólne, metody badań
i wskazówki praktyczne
IEC 60998-1
EN 60998-1
E VDE 0613 część 1/ Osprzęt połączeniowy do
obwodów niskiego napięcia
do użytku domowego lub podobnego
- Wymagania ogólne
EC 60947-7-2
EN 60947-7-2
VDE 0611 część 3/- Wyposażenie pomocnicze;
- Listwy zaciskowe do
przewodów ochronnych miedzianych
IEC 60352-6
EN 60352-6/ Połączenia nielutowane;
Połączenia nakłuwane
- Wymagania ogólne, metody badań
i wskazówki praktyczne
13 IEC 60998-2-1
EN 60998-2-1
E VDE 0613 część 2-1/- Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego lub podobnego - Wymagania
szczegółowe dotyczące
złączek z
zaciskami gwintowymi
IEC 60947-7-3
EN 60947-7-3
VDE 0611 część 6/- Wyposażenie pomocnicze;
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące
listew zaciskowych z bezpiecznikami
IEC 60352-7
EN 60352-7/ Połączenia nielutowane;
Połączenia zaciskowe sprężyste
- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne
IEC 60998-2-2
EN 60998-2-2
E VDE 0613 część 2-2/ Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego lub podobnego - wymagania
szczegółowe dotyczące złączek
z zaciskami bezgwintowymi
IEC 61984
EN 61984
VDE 0627/ Złącza
- Wymagania bezpieczeństwa i badania
 
IEC 60998-2-3
EN 60998-2-3
E VDE 0613 część 2-3/- Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego lub podobnego
– Wymagania szczegółowe
dotyczące złączek z
zaciskami nacinającymi izolację
IEC 60512-1
EN 60512-1/ Wielowtyki do
urządzeń elektronicznych
– Badania i pomiary
- Postanowienia ogólne
 
pl
Nie można dodać dokumentu do listy ulubionych.
Dodano do listy ulubionych
Dodano stronę do listy ulubionych
Dodano publikację do listy ulubionych
Dodano dokument do listy ulubionych
../../../navigation-complete.html