WAGO wykorzystuje pliki cookie, aby móc stale optymalizować i ulepszać strony internetowe. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w wytycznych dotyczących plików cookie.

| Serwis | Wymagania i dyrektywy | Parametry stosowanych materiałów | Serwis | Wymagania i dyrektywy | Parametry stosowanych materiałów

Parametry stosowanych materiałów

Parametry stosowanych materiałów

Parametry stosowanych materiałów

WAGO stosuje jako materiał izolacyjny dla przewodzących części czynnych głównie poliamid (PA 6.6 i PA 4.6) i poliwęglan (PC) (patrz tabela). Tworzywa te praktycznie sprawdzają się w wyrobach WAGO od 40 lat i są aprobowane przez niemal wszystkie jednostki certyfikujące.

MateriałPA 6.6PA 4.6PC
palność
próba palności wg UL 94, klasyfikacja
V0V2V2
próba rozżarzonym drutem wg IEC 60695-2-10/11+12960 °C850 °C850 °C
odporność na prądy pełzające CTI wg IEC 60112600 V2726
wytrzymałość termiczna HDT/B (0,45 Mpa)krótkotrw. 200 °Ckrótkotrw. 280 °C140 °C
przy obciążeniu mechanicznymdługotrw. 105 °Cdługotrw. 115 °C125 °C
wytrzymałość cieplna
test wgłębnikiem kulowym wg EN ISO 2039-1
układ pomiarowy B
125 °C zaliczony125 °C zaliczony125 °C zaliczony
rezystancja powierzchniowa1010 -1013 ?1013 -1016 ?1015 ?
spec. rezystancja przejścia1015 ? / cm109 -1015 ? / cm1013 ? / cm
wytrzymałość na przebicie30 kV/mm25 kV/mm29 kV/mm

Poliamid (PA 6.6)

WAGO stosuje zmodyfikowany PA wolny od halogenów, węglowodorów fluoru i chloru, silikonu, azbestu, kadmu i formaldehydów.

Materiał jest obojętny korozyjnie, trudnopalny i samogasnący (wg klasyfikacji UL 94, V0), jest również odporny na długotrwałe działanie temperatury 105°C.

Wytrzymałość na długotrwałe działanie temperatury odności się do mechnicznego obciążenia, zgodnie z indeksem UL "RTI-Mechanical STR", tak aby wszystkie mechaniczne i elektryczne własności izolacyjne były zachowane z wystarczającym marginesem bezpieczeństwa.

Graniczna temperatura występująca krótkotrwale wynosi 200 °C. Ta sama zasada została przyjęta przy określaniu dolnych temperatur granicznych. Przy temperaturze do -35 °C zostało stwierdzone, że podczas obsługi materiał izolacyjny nie ulega uszkodzeniu. Zamontowane i oprzewodowane wyroby WAGO można eksploatować w temperaturze do -60 °C.

Materiał pobiera z otoczenia wilgoć o średniej wartości około 2,5 %, która zostaje chemicznie związana w strukturze, zapewniając optymalną elastyczność i odporność na złamanie.

Stabilizacja bazowa okazała się, jak pokazuje praktyka, wystarczającym środkiem zabezpieczającym przed uszkodzeniami na skutek oddziaływania ozonu i promieniowania ultrafioletowego. PA odznacza się również odpornością na działanie czynników atmosferycznych i sprawdził się nawet w warunkach tropikalnych.

Elementy z poliamidu są odporne na pasożyty. Nie stanowią ponadto źródła tlenu ani jakichkolwiek elementów biogennych dla mikroorganizmów. Nie są również podatne na działanie bakterii, grzybów pleśniowych i enzymów. Zastosowany materiał jest odporny na działanie materiałów pędnych, większości olejów i tłuszczy, a także powszechnie używanych środków czyszczących takich, jak alkohol, freon, czterochlorek węgla. Uszkodzenia wywołane kwasami zależą od rodzaju kwasu i jego stężenia. Komentarz na zapytanie.

Każda dostawa granulatu jest kontrolowana przez firmę WAGO w oparciu o świadectwa jakości i poddawana specjalistycznym testom.

Poliamid (PA 4.6)

W porównaniu do PA 6.6 wykazuje jeszcze większą niezmienność kształtu w wysokiej temperaturze.

Jego duża wytrzymałość na długotrwałe działanie temperatury przy występowaniu mechanicznego obciążenia wynosi 115 °C. Długotrwała wytrzymałość cieplna – ok. 10.000 godzin – wynosi ok. 140 °C. Graniczna temperatura występująca krótkotrwale dla zastosowanego przez WAGO poliamidu 4.6 wynosi 280° C.

Pozostałe parametry zamieszczono w tabeli.

Poliwęglan (PC)

Jego podstawowe właściwości to:

  • PC charakteryzuje się niezmiennością kształtu w wysokiej temperaturze. Posiada optymalną trwałość, sztywność, twardość i ciągliwość w temperaturze do 135 °C.
  • niezmienne właściwości elektryczne, nieulegające pogorszeniu nawet pod wpływem wilgoci. Jego właściwości izolacyjne są niemal niezależne od temperatury i wilgotności.
  • wysoka odporność na odkształcenia dzięki niewielkiej kurczliwości ze względu na niewielką absorbcję wody (wilgotność względna ok. 0,2 %)
  • duża odporność na działanie czynników atmosferycznych
  • wysoka odporność na promieniowanie bogate w energię
  • samogaśnięcie
  • przejrzystość i wysoki połysk powierzchniowy

Zastosowany poliwęglan wykazuje wysoką lepkość i jest odporny na działanie środków chemicznych. Komentarz na zapytanie. Ze względu na ogół właściwości takich, jak wytrzymałość cieplna, odporność na rozprzestrzenianie się płomieni, przeźroczystość i wiązkość, poliwęglan jest wysokowartościowym materiałem, który znalazł szerokie zastosowanie w elektrotechnice.

pl
Nie można dodać dokumentu do listy ulubionych.
Dodano do listy ulubionych
Dodano stronę do listy ulubionych
Dodano publikację do listy ulubionych
Dodano dokument do listy ulubionych
../../../navigation-complete.html