WAGO wykorzystuje pliki cookie, aby móc stale optymalizować i ulepszać strony internetowe. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w wytycznych dotyczących plików cookie.

| Serwis | Wymagania i dyrektywy | Metody badawcze | Serwis | Wymagania i dyrektywy | Metody badawcze

Badania i metody badawcze zgodnie ze standardami IEC/EN

Badania i metody badawcze zgodnie ze standardami IEC/EN

Wszystkie rodzaje wyrobów, od wielowtyków po złączki listwowe, muszą spełniać wymagania określone przez międzynarodowe normy.

W niniejszych rozdziałach opisano najważniejsze testy i objaśniono cel ich przeprowadzenia. Podane wyniki pomiarów np. napięcia, temperatury, siły itp. są wartościami przykładowymi i mogą się różnić w zależności od testu.

Testy mechaniczne

Testy mechaniczne

Wszystkie wyroby WAGO spełniają wymagania określone w testach mechanicznych:

 • Warunki podłączania przewodów
 • Badanie siły wyciągającej przewód wg IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1
 • Próba udarowa wg IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; zastosowania kolejowe IEC/EN 61373
 • Badanie odporności na wibracje wg IEC/EN 60068-2-6; żegluga GL, LR, DNV; zastosowania kolejowe IEC/EN 61373

Więcej informacji ...

Testy elektryczne

Testy elektryczne

Wszystkie wyroby WAGO spełniają wymagania określone w testach elektrycznych:

 • Badanie przyrostu temperatury wg IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-1, IEC/EN 61984
 • Charakterystyka obciążalności prądowej wg IEC/EN 60512-5-2
 • Badanie spadku napięcia wg IEC/EN 60947-7-1
 • Badanie odporności zwarciowej wg IEC/EN 60947-7-1
 • Zasady koordynacji izolacji wg IEC/EN 60664-1
 • Badanie wytrzymałości napięciowej napięciem przemiennym wytrzymywanym wg IEC/EN 60998-1
 • Badanie wytrzymałości na napięcie znamionowe udarowe wg IEC/EN 60664-1
 • Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych wg IEC/EN 60529

Więcej informacji ...

Testy materiałowe

Testy materiałowe

Wszystkie wyroby WAGO spełniają wymagania określone w testach materiałowych:

 • Próba płomieniem igłowym wg IEC/EN 60695-11-5
 • Próba rozżarzonym drutem wg IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11

Więcej informacji ...

Testy klimatyczne

Testy klimatyczne

Przedstawione testy opisują zachowanie się wyrobu w agresywnym otoczeniu. Szczególnie często występujące atmosfery, mogące mieć wpływ na stałe zachowanie parametrów styku, odtwarzane są w laboratorium w komorach klimatyzacyjnych. Wszystkie wyroby WAGO spełniają wymagania określone w testach klimatycznych.

 • Badanie odporności na cykliczne zmiany temperatury wg IEC/EN 60947-7-1,
 • IEC/EN 60998-2-2
 • Atmosfery przemysłowe wg EN ISO 6988, IEC 60068-2-42,
 • IEC/EN 60068-2-60
 • • Mgła solna wg IEC/EN 60068-2-11; żegluga GL, LR, DNV
 • • Gwałtowna zmiana temperatury wg IEC/EN 60068-2-14
 • • Wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12 h + 12 h) wg IEC/EN 60068-2-30; żegluga GL, LR, DNV

Więcej informacji ...

pl
Nie można dodać dokumentu do listy ulubionych.
Dodano do listy ulubionych
Dodano stronę do listy ulubionych
Dodano publikację do listy ulubionych
Dodano dokument do listy ulubionych
../../../navigation-complete.html