| Produkty | Nowości | Przegląd | Produkty | Nowości | Przegląd

Oprogramowanie inżynierskie

Oprogramowanie do automatyzacji w przemyśle

Szybsze uruchamianie maszyn i urządzeń za pomocą oprogramowania do automatyzacji e!COCKPIT – nowe oprogramowanie inżynierskie pozwala na skrócenie czasu programowania i wyróżnia się nowoczesnym, przejrzystym interfejsem. Technologia bazowa CODESYS 3 umożliwia ponadto łatwe tworzenie różnorodnych aplikacji.

Łatwość tworzenia struktur programowych oraz możliwość ich wielokrotnego użycia zapewnia znaczną oszczędność kosztów podczas prac inżynierskich – pozwala na skrócenie czasu programowania, co w efekcie przekłada się na większą konkurencyjność.

W odpowiedzi na wymagania rynku WAGO przygotowało oprogramowanie inżynierskie e!COCKPIT – zintegrowane środowisko inżynierskie, wspierające wszystkie działania związane z automatyzacją, od konfiguracji sprzętu, programowania, symulacji i wizualizacji, aż po rozruch – wszystko w jednym oprogramowaniu.

Oprogramowanie to umożliwia realizację złożonych zadań automatyzacji oraz tworzenie skomplikowanych projektów – bez wysiłku i w krótkim czasie. Przy pomocy e!COCKPIT można realizować następujące funkcje:

Intuicyjne projektowanie sieci obiektowych – oprogramowanie inżynierskie udostępnia wiele pomocnych mechanizmów. Funkcja "widoku sieci" umożliwia łatwe planowanie, projektowanie i programowanie sieci o skomplikowanej strukturze. Oprócz klasycznych protokołów sieciowych, jak na przykład MODBUS, jednym kliknięciem myszki można dodać do projektu kolejne, w tym PROFIBUS i CANopen. Intuicyjną obsługę elementów zapewnia funkcja Drag & Drop. Funkcje Copy & Paste pomagają użytkownikowi w szybkim powielaniu całych struktur sieciowych. Konfigurację ułatwia również możliwość jednoczesnego ustawiania parametrów dla wielu modułów.

Nawet w przypadku stosowania różnych typów sieci obiektowych, oprogramowanie e!COCKPIT pozostaje przejrzyste dla użytkownika. e!COCKPIT pozwala również błyskawicznie skonfigurować połączenie danych między sterownikami a interfejsami sieciowymi. Dzięki temu unikamy błędów oraz znacznie upraszczamy i skracamy uruchomienie instalacji. Kolejną zaletą oprogramowania jest możliwość korzystania z dostępnych urządzeń obiektowych, które można zintegrować za pomocą plików z opisem urządzeń, jak np. EDS.

 • zintegrowane konfiguratory – optymalne rezultaty przy parametryzacji komponentów i powiązań komunikacyjnych
 • komfortowa obsługa – oszczędność czasu dzięki funkcji Drag & Drop oraz Copy & Paste lub przetwarzania grup obiektów
 • graficzna prezentacja topologii sieci – łatwe tworzenie powiązań

Minimalizacja kosztów i nakładów – oprogramowanie do zadań automatyzacji bazuje na CODESYS 3. Zastosowanie znanego środowiska programistycznego jest dla użytkowników posiadających wiedzę na temat IEC-61131 dużym ułatwieniem w korzystaniu z nowego narzędzia inżynierskiego. Również użytkownicy doskonale czujący się w programowaniu zorientowanym obiektowo szybko odkryją zalety tego rozwiązania. e!COCKPIT pozwala na projektowanie, planowanie i programowanie aplikacji zgodnie z IEC 61131. Zintegrowany edytor wizualizacji umożliwia tworzenie grafik o wysokiej rozdzielczości, zapewniając jednocześnie łatwe sterowanie procesami. Dodatkowy atut – prac programistycznych nie trzeba powtarzać przy kolejnych aplikacjach, ponieważ elementy programu można od ręki zastosować w innych projektach. WAGO udostępnia również wiele gotowych bibliotek, co dodatkowo skraca czas realizacji projektów.

 • technologia bazowa CODESYS 3 – możliwość wielokrotnego zastosowania i rozbudowy istniejących projektów
 • IEC 61131-3 – programowanie bez zmiany przyzwyczajeń
 • programowanie zorientowane obiektowo (OOP) – wykorzystanie alternatywnego paradygmatu programowania

Nowoczesne interfejsy użytkownika do obsługi i monitorowania maszyn to dziś standard. Ich jakość jest często decydującym kryterium przy wyborze rozwiązań dla automatyki. Oprogramowanie inżynierskie e!COCKPIT umożliwia łatwe tworzenie nowoczesnych interfejsów dzięki funkcji Drag & Drop. Zintegrowany edytor wizualizacji zapewnia bezpośredni dostęp do zmiennych programowania, co pozwala na symulację programu HMI i PLC na komputerze inżynierskim i umożliwia skrócenie czasu realizacji. Dzięki zastosowaniu Unicode i aktualnych standardów, jak HTML 5 lub CSS zapewniona zostaje swoboda wyboru języka i systemu docelowego.

 • nowoczesne interfejsy użytkownika do obsługi i monitorowania – zindywidualizowany, zgodny z aktualnymi trendami wygląd maszyny
 • zintegrowany edytor wizualizacji – bezpośredni dostęp do zmiennych programu przy pomocy funkcji Drag & Drop
 • swoboda wyboru języka interfejsu i systemu docelowego – Unicode, HTML 5 lub CSS

Szczegółowa wiedza na temat aktualnych stanów sieci systemów sterowania jest niezbędna do szybkiego zlokalizowania i korekty błędów – zarówno na etapie programowania, jak i podczas rozruchu maszyn. Oprogramowanie inżynierskie e!COCKPIT oferuje obszerne możliwości diagnostyczne w tym obszarze – poszczególne widoki zawierają informacje o statusie systemu sterowania, zarówno w układzie tabelarycznym, jak i graficznym. Komunikaty błędu przekazywane są bezpośrednio i jednoznacznie. Strukturalny test połączeń umożliwia systematyczną identyfikację błędów. Pozwala to na zachowanie orientacji również w przypadku złożonych projektów.

 • systematyczna wizualizacja stanu – przejrzystość nawet skomplikowanych struktur
 • rozbudowana diagnostyka – szybka identyfikacja i korekta błędów

Bazujące na CODESYS 3 środowisko programistyczne posiada liczne funkcje mające przyspieszyć i ułatwić pracę – "wstążkowy" design pozwala na stworzenie przejrzystego menu, które sprawdziło się już w innych nowoczesnych oprogramowaniach. W ten sposób w polu widzenia użytkownika są tylko funkcje bezpośrednio związane z danym etapem pracy. Intuicyjny interfejs użytkownika w połączeniu z wydajnością zintegrowanego środowiska programistycznego zapewnia większą przejrzystość, mniej operacji myszką i łatwiejszą obsługę dla każdego użytkownika. Funkcja gromadzenia danych, od fazy planowania wstępnego do projektu, zapewnia ponadto przyspieszenie prac inżynierskich.

Zalety oprogramowania inżynierskiego e!COCKPIT

 • krótsze czasy rozwoju (wejścia na rynek)
 • intuicyjny design, zachęcający do głębszego poznania
 • szybszy zwrot z inwestycji (ROI)
 • inteligentne rozwiązanie inżynierskie – oprogramowanie do wszystkich etapów realizacji projektu
 • nowoczesny interfejs użytkownika
 • CODESYS 3 jako technologia bazowa
 • graficzna konfiguracja sieci

Urządzenia wspierane w e!COCKPIT –sterownik PFC200

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat oprogramowania inżynierskiego e!COCKPIT

Zarejestruj się, aby pobrać oprogramowanie inżynierskie w bezpłatnej 30-dniowej wersji testowej: e!COCKPIT

Inne nowości

Mit der Engineering-Software e!COCKPIT nehmen Sie Maschinen und Anlagen schneller in Betrieb
WAGO
Model: Engineering-Software
pl
Nie można dodać dokumentu do listy ulubionych.
Dodano do listy ulubionych
Dodano stronę do listy ulubionych
Dodano publikację do listy ulubionych
Dodano dokument do listy ulubionych
../../../navigation-complete.html